Šolski dokumenti

DOKUMENTI JAVNEGA ZNAČAJA

Letni delovni načrt 2021-2022

Poslovnik Sveta zavoda OŠ AMS_februar 2021

Realizacija LDN-ja in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/2021

Publikacija 2021 – 2022

Šolska pravila 

Hišni red 

Vzgojni načrt

Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju vseh oblik nadlegovanja in drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu

Poslovnik o delu SS

Pravila šolske prehrane

Zakon o šolski prehrani

Prijava na šolsko prehrano in preklic prijave

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Učna gradiva – potrebščine 22/23 – PDF

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Izjava izpolnjevanje PCT pogoja

Obrazec za direktno bremenitev: Sepa

Prošnja za subvencioniranje – šolski sklad

Pravila Šolskega sklada OŠ AMS

Prošnja za odsotnost

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Stroškovnik o posredovanju informacija javnega značaja

ZA STARŠE:

Prijava otroka v podaljšano bivanje: Obrazec

Odjava otroka iz popoldanskega varstva: Obrazec

Prošnja za jutranje varstvo: Obrazec

ZAPISNIKI SVETA ŠOLE:

Zapisnike si lahko ogledate s pritiskom na povezavo.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV:

Zapisnike si lahko ogledate s pritiskom na povezavo.

(Skupno 7.116 obiskov, današnjih obiskov 1)