Nagovor ravnateljice

Vsako leto je nekaj posebnega. Šolsko leto 2020/21 pa je za nas »Slomške« in našo šolo res posebno leto. V svojih 20–tih letih je šola pridobila dva prizidka, prepoznavnost in mnoga priznanja. To kar je, je zaradi vseh nas, ki dnevno vstopamo vanjo.

V urejenih prostorih imamo dobre delavne in učne pogoje za delo in učenje tako zaposleni kot učenci. Zavedamo se, da v osnovni šoli postavljamo temelje na izobraževalni poti. Ključnega pomena so znanje, spretnosti, veščine in ravnanja, ki jih učenci osvojijo. Pri učencih bomo spodbujali, da so ustvarjalni in izražajo svojo nadarjenost na različnih področjih ter negujejo dobre medsebojne odnose. Prav sprejemanje različnosti, prevzemanje odgovornosti za svoja ravnanja in strpnost so pomembni za delo v skupini. Usmerjali jih bomo tako, da bodo lažje kritično sprejemali informacije in povezovali znanje med seboj. Z lastnim zgledom jih bomo učili spretnosti in veščin, ki so koristne za življenje.

Odrasli smo otrokom zgled, tako v šoli kot zunaj nje. Zato je pomembno, da najprej odrasli opravimo svojo nalogo dobro in odgovorno, kajti le tako lahko od otrok pričakujemo in zahtevamo, da bodo tudi sami ravnali podobno.

Pa še nekaj je pomembno: da otrokom dopustimo, da delajo napake, saj so le-te sestavni del življenja in zato njihove najboljše učiteljice na poti v odraslost.

Nadaljevali in nadgrajevali bomo dobro začrtane poti.

(Skupno 1.423 obiskov, današnjih obiskov 2)