Nagovor ravnateljice

Šolsko leto 2018/19 je za našo, »Slomškovo«, šolo res posebno leto. Šola je pri svojih osemnajstih letih že dobila prvi prizidek. Te pridobitve smo zelo veseli.

V urejenih prostorih bodo učenci (tako kot doslej) pridobivali znanje, razvijali svoje nadarjenosti ter dejavno živeli v skladu z vrednotami, ki so za nas ključne: to so sprejemanje različnosti, prevzemanje odgovornosti za svoja ravnanja in strpnost. Usmerjali jih bomo tako, da bodo lažje kritično sprejemali informacije in povezovali znanje med seboj. Z lastnim zgledom jih bomo učili spretnosti in veščin, ki so koristne za življenje. Spodbujali jih bomo, da se ustvarjalno izražajo na različnih področjih, negujejo dobre medsebojne odnose in sodelujejo.

Odrasli smo otrokom zgled, tako v šoli kot zunaj nje. Z medsebojnim sodelovanjem in dobro opravljenim delom vseh bomo dosegli zastavljene cilje ter imeli zadovoljne in odgovorne otroke, ki se bodo v šoli počutili varne.

Zato je pomembno, da najprej odrasli opravimo svojo nalogo dobro in odgovorno, kajti le tako lahko od otrok pričakujemo in zahtevamo, da bodo tudi sami ravnali podobno.

Pa še nekaj je pomembno: da otrokom dopustimo, da delajo napake, saj so le-te sestavni del življenja in zato njihove najboljše učiteljice na poti v odraslost.

S sedanjimi dobrimi rezultati smo dokazali, da smo na pravi poti. Temu bomo sledili tudi v prihodnje.

(Skupno 726 obiskov, današnjih obiskov 4)