Pomembni podatki

KONTAKTI

  Ravnateljica: Darja Guzelj  darja.guzelj1@guest.arnes.si
  Pomočnica ravnateljice: Maja Zobec  maja.radosek@guest.arnes.si
  Elektronski naslov: os.ams-Vrhnika@guest.arnes.si  
  Spletna stran: http://www.osams.si/  
  Telefon šole: 01 755 80 51  
       
  Podaljšano bivanje: 031 238 454  
  Trans. račun šole: 01340-6030723780  
  Davčna številka šole: ID 60066792  
  Matična številka šole: 1534980000  
  Zobna ambulanta: Marija Ogrin, dr. stom., tel.: 750 24 92  
  Ustanovitelj: Občina Vrhnika  
  Pomočnica ravnateljice: Maja Zobec, tel.: 755 80 53  
  Tajnica VIZ: Tanja Žitko, tel.: 755 80 51  tanja.zitko@guest.arnes.si
  Računovodkinja: Sonja Tomažič, tel.: 755 80 54  sonja.tomazic@guest.arnes.si
  Knjižničarka:

Vesna Jereb

Martina Kokelj

tel.: 755 80 60

 vesna.jereb1@guest.arnes.si
  Svetovalna delavka: Mateja Oblak, tel.: 755 80 57  mateja.plut@guest.arnes.si
  Vodja šolske prehrane: Petra Vogrinc, tel.: 755 80 58  prehrana.ams@gmail.com
  Računalnikar: Peter Purg, tel.: 755 80 51  peter.purg@guest.arnes.si
  Zbornica: 755 80 55  
  Ekonom, vzdrževalec: Blaž Merlak, tel.: 755 80 56,  
  Vodja kuhinje, kuhar: Nejc Brezovar, tel.: 755 80 58  
  Kuharica: Katja Kosec, Jure Glavač  
  Pomočnica kuharja: Samira Duraković, Mateja Samotorčan, Katarina Kršinar  
  Čistilki (dopoldne): Mateja Kavčič, Slavica Jelić  
  Čistilke (popoldne): Mira Topić, Damjana Kovač, , Nevenka Pelko, Karmen Žižek, Vesna Vrbančič  

 

POUK

Predura 1. ura 2. ura

Odmor

(malica)

3. ura

Odmor

(aktivnosti)

4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

7.30

8.15

8.20

9.05

9.10

9.55

9.55

10.15

10.15

11.00

11.00

11.15

11.15

12.00

12.05

12.50

12.55

13.40

13.45

14.30

 

OCENJEVALNA OBDOBJA

 
1. ocenjevalno obdobje 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021
2. ocenjevalno obdobje – 9. r. 1. 2. 2021 do 15. 6. 2021
2. ocenjevalno obdobje – 1. do 8. r. 1. 2. 2021 do 24. 6. 2021

 

PREDMETNIK

                 Razred

   Predmet

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik   2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba       2 3        
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Geografija           1 2 1,5 2
Zgodovina           1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika             1 1  
Naravoslovje in tehnika       3 3        
Naravoslovje           2 3    
Fizika               2 2
Kemija               2 2
Biologija               1,5 2
Tehnika in tehnologija           2 1 1  
Gospodinjstvo         1 1,5      
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet             2 2 2
Neobvezni izbirni pr. 2     1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dopolnilni/dodatni 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32
     Št. ur tedensko 20 23 24 24 26 26 28,5 29 29
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

POMEMBNI DATUMI IN POČITNICE 2020/21

Datum  
1. 9. 2020 začetek pouka
8. 9. 2020 evakuacija in CZ
26. 10. 2020 – 1. 11. 2020 jesenske počitnice s prazniki
26. 11. 2020

Slomškov sejem

babbazarkoncert

25. 12. 2020 – 2. 1. 2021 novoletne počitnice s prazniki
8. 2. 2021 slovenski kulturni praznik
12. in 13. 2. 2021 informativni dnevi v srednjih šolah
22. 2. 2021 − 26. 2. 2021 zimske počitnice
5. 4. 2021 velikonočni ponedeljek
26. 4. 2021 pouka prost dan
27. 4. 2021 – 2. 5. 2021 prvomajske počitnice s prazniki
4. 5. 2021 NPZ iz SLJ − 6. in 9. r.
6. 5. 2021 NPZ iz MAT −6. in 9. r.
10. 5. 2021 NPZ iz 3. pred.− 9. r. in TJA − 6. r.
15. 6. 2021 zaključek pouka za učence 9. r.
24. 6. 2021 zaključek pouka od 1. do 8. r.
16. 6. − 30. 6. 2021 (1. rok) 9. r. − popravni, predmetni, razredni izpiti
28. 6. − 9. 7. 2021 (1. rok) ostali − popravni, predmetni, razredni rararazredni izpiti
18. 8. – 31. 8. 2021 (2. rok) VSI – popravni, predmetni, razredni rrazrednirazrednirazredni izpiti
3. 5. − 24. 6. 2021 (1. rok) izobraževanje na domu
18. 8. – 31. 8. 2021 (2. rok) VSI – izobraževanje na domu rrazrednirazrednirazredni izpiti

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/2021

Učitelj Razred Predmet
Lea Tori   7. r., 8.r. in 9. r. Nemščina 1, 2 in 3
Urša Govekar   7. r., 8.r. in 9. r. Španščina 1, 2 in 3
Branko Pongrac   7. r. Obdelava gradiv – les
Metka Grebenc, Katja Mišič   7. r. Šport za sprostitev
Branko Pongrac   7. r. Sonce, Luna in Zemlja
David Pirnat   7. r. in 9. r. Likovno snovanje I in III
Vesna Jurač   7. r. – 9. r. Šolsko novinarstvo
Sonja Strgar   7. r. – 9. r. Šahovske osnove
Karmen Slana   7. r. – 9. r. Kmetijsko gospodarstvo
Martina Kokalj   7. r. – 9. r. Gledališki klub
Branko Pongrac   7. r. – 9. r. Filmska vzgoja
Darja Šega   7. r. in 8. r. Sodobna priprava hrane
Matjaž Bajec, Tadej de Gleria 8. r. Šport za zdravje
Peter Purg   8. r. Multimedija
Tanja Vojska   8. r. Verstva in etika II
Branko Pongrac   8. r. in 9. r. Robotika v tehniki
Matjaž Bajec   9. r. Izbrani šport – odbojka
Peter Purg   9. r. Računalniška omrežja

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Učitelj Razred Predmet
Peter Purg   4. r. – 5. r. Tehnika – NTE
Lea Tori   4. r. – 6. r. Nemščina – N2N
Peter Purg   4. r. – 6. r. Računalništvo – NRA
Katja Mišič, Tadej de Gleria 4. r. – 6. r. Šport – NŠP
Martina Kokelj   5. r. in 6. r.

Umetnost – NUM

 

RODITELJSKI SESTANKI

Uvodni roditeljski sestanek za starše učencev posameznega razreda bo na šoli po spodnjem razporedu. Razredniki vas bodo čakali pred vhodom šole. Zaradi omejitev je zaželeno, da pride en od staršev.

Prosim, če upoštevate priporočila NIJZ (razkužilo, nošenje maske, varnostna distanca).

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

31. 8.

18.00

18.15

18.30

3. 9.

17.00

17.15

17.30

7. 9.

17.00

17.15

17.30

8. 9.

17.00

17.15

17.30

9. 9.

17.00

17.15

17.30

15. 9.

17.00

17.15

17.30

14. 9.

17.00

17.15

17.30

10. 9.

17.00

17.15

16. 9.

17.00

17.15

17.30

SKUPNE GOVORILNE URE 2020/2021

Vsak strokovni delavec ima enkrat na teden v svojem urniku tudi pogovorno uro za učence, za starše pa dopoldansko govorilno uro. V tem času se dogovorite za govorilno uro po telefonu za vašega otroka. Če ne gre drugače, se z učiteljem po elektronski pošti dogovorite za ustrezen termin.

Če se bo epidemiološka slika izboljšala, bodo za starše skupne govorilne ure od oktobra do maja drugi delovni ponedeljek v mesecu in sicer od 16.30 do 18.00 oziroma po dogovoru. O tem vas bomo obvestili.

12. 10.       2020 9. 11. 2020 14. 12. 2020 11. 1. 2021 15. 2. 2021 8. 3. 2021 12. 4. 2021 10. 5. 2021

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

 

učitelj predmet dan v tednu od do prostor
Matjaž Bajec JV, IŠPO, ŠZZ sreda 10.15 11.00 kab. ŠPO
Izabela Bastar OPB, DSP ponedeljek 12.05 12.50 kab. PB
Darja Buh RAP 2. A četrtek 10.15 11.00 kab.I. triada
Mateja Čadež RAP 3. A ponedeljek 10.15 11.00 kab.I. triada
Darija Čiča RAP 1. B sreda 12.05 12.50 kab.I. triada
Tadej De Gleria OPB, ŠPO, NSP, ŠZZ petek 8.20 9.05 kab. ŠPO
Martina Fajdiga RAP 5. B torek 11.15 12.00 kab.4.,5.r.
Alenka Gabrovšek Nikšič TJA torek 9.10 9.55 kab. GOS
Lovro Gantar OPB, RP2 ponedeljek 12.05 12.50 kab.I. triada
Vesna Geršak RP2, JV, OPB sreda 12.05 12.50 kab.I. triada
Mateja Glušič RAP 5. C sreda 9.10 9.55 kab.4.,5.r.
Urša Govekar ZGO, ŠI sreda 12.05 12.50 kab. GE/ZG
Helena Grbac GUM, MPZ četrtek 11.15 12.00 kab. GUM
Metka Grebenc ŠPO, ŠSP torek 8.20 9.05 kab. ŠPO
Vesna Jereb Knjižnica sreda 10.15 11.00 knjižnica
Tamara Jerina RAP 1. C, OPZ četrtek 7.30 8.15 kab.I. triada
Vesna Jurač SLJ, GEO, ŠNO četrtek 12.05 12.50 kab. SLJ/TJA
Anja Kalin RAP, TJA torek 11.15 12.00 kab.4.,5.r.
Mojca Kersnič RAP 5. A sreda 12.05 12.50 kab.4.,5.r.
Ranka Keser SLJ torek 9.10 9.55 kab. SLJ/TJA
Mirjana Kogovšek JV, OPB, RP2 torek 9.10 9.55 kab.PB
Martina Kokelj SLJ, NUM, GKL, knjižnica torek 9.10 9.55 knjižnica
Mihaela Kosmač MAT, FI, OPB sreda 9.10 9.55 kab. TIT/PB
Alenka Košak Mencin RAP 3. C ponedeljek 9.10 9.55 kab.I. triada
Ana Bokalič OPB, TJA sreda 12.05 12.50 kab PB
Janja Križaj ZGO, OPB, DSP petek 10.15 11.00 kab. PB
Joži Krvina MAT torek 11.15 12.00 MAT 1
Lidija Lenarčič RAP 4. B četrtek 11.15 12.00 kab.4.,5.r.
Katja Mišič ŠPO, OPB, ŠSP torek 11.15 12.00 kab.4.,5.r.
Jelena Mivšek RAP 3.B petek 10.15 11.00 kab.I. triada
Mitja Močilar BIO, KEM, NAR, OPB četrtek 9.10 9.55 kab. BIO/KEM
Bojana Petrovčič RAP 4. A torek 9.10 9.55 kab.4.,5.r.
Branko Pongrac FIZ, TIT, FVZ, OGL, RVT torek 8.20 9.05 FIZ/RAČ
David Pirnat LUM, OPB, LS sreda 10.15 11.00 kab. LUM/GUM
Karmen Slana BIO, NAR, KEM, KIG torek 10.15 11.00 kab. BIO/KEM
Saša Stošič TJA sreda 11.15 12.00 kab. SLJ/TJA
Sonja Strgar MAT, ŠHO sreda 10.15 11.00 MAT 2
Darja Šega GOS, NAR torek 11.15 12.00 kab. GOS
Peter Purg TIT, MME, ROM, rač. torek 10.15 11.00 FIZ/RAČ
Evelin Škof RAP 1. A ponedeljek 12.05 12.50 kab.I. triada
Lea Tori NI, OPB četrtek 11.15 12.00 kab. GE/ZG
Petra Vogrinc VP, laborant torek 10.15 11.00 kab. GOS
Tanja Vojska GEO, DKE, VE petek 10.15 11.00 kab. GE/ZG
Maja Zalokar RAP 2. C četrtek 9.10 9.55 kab.I. triada
Maja Zobec pomočnica, MAT četrtek 10.15 11.00 pisarna
Urška Zamejc RAP 2. B, OPZ četrtek 11.15 12.00 kab.I. triada
Simona Zrinski Trajkovski TJA petek 8.20 9.05 kab. SLJ/TJA
Tanja Zupan RAP 4. C sreda 11.15 12.00 kab.4.,5.r.

POGOVORNE URE ZA UČENCE

  6. ura 7. ura
PONEDELJEK

Maja Zobec (pisarna)

Branko Pongrac (LUM)

Ranka Keser (kab.)

Joži Krvina (kab.)

Peter Purg (kab.)

TOREK

Sonja Strgar (kab.)

Simona Z.Trajkovski (SL1) Tanja Vojska (kab.)

Darja Šega (kab.)

Alenka G. Nikšič (SL1)

David Pirnat (kab) – teden B

SREDA

Saša Stošič (SL1)

Martina Kokelj (kab.)

Metka Grebenc (kab.)

Katja Mišič (kab.) – teden B

Vesna Jurač (SL1)
ČETRTEK

Helena Grbac (SL1)

Urša Govekar (kab.)

Karmen Slana (kab.)

 
PETEK

Tadej de Gleria (SL1) – teden A

Matjaž Bajec (SL1) – teden B

 

Mitja Močilar, Mihaela Kosmač, Janja Križaj, Lea Tori po dogovoru.

PEDAGOŠKI DELAVCI 2020 – 2021

Učitelj

Predmet

Razrednik

Sorazrednik

Prostor

Matjaž Bajec

JV, IŠPO, ŠZZ

 

6. A

kab. ŠPO

Izabela Bastar

OPB, DSP

 

 

kab. PB

Darja Buh

RAP

2. A

 

kab.I. triada

Mateja Čadež

RAP

3. A

3. B

kab.I. triada

Darija Čiča

RAP

1. B

 

kab.I.triada

Tadej De Gleria

OPB, ŠPO, NSP, ŠZZ

 

7. C

kab. ŠPO

Martina Fajdiga

RAP

5. B

5. C

kab.4.,5.r.

Alenka Gabrovšek Nikšič

TJA

 

 

kab. GOS

Lovro Gantar

OPB, RP2

 

1. A

kab. PB

Vesna Geršak

RP2, JV, OPB

 

1. B

kab.I. triada

Mateja Glušič

RAP

5. C

5. A

kab.4.,5.r.

Urša Govekar

ZGO, ŠI

9. B

 

kab. GE/ZG

Helena Grbac

GUM, MPZ

 

 

kab. GUM

Metka Grebenc

ŠPO, ŠSP

7. C

 

kab. ŠPO

Vesna Jereb

knjižnica

 

 

knjižnica

Tamara Jerina

RAP, OPZ

1. C

 

kab.I. triada

Vesna Jurač

SLJ, GEO, ŠNO

7. A

 

kab. SLJ/TJA

Anja Kalin

RAP, TJA

   

kab.4.,5.r.

Mojca Kersnič

RAP

5. A

5. B

kab.4.,5.r.

Ranka Keser

SLJ

 

9. B

kab. SLJ/TJA

Mirjana Kogovšek

JV, OPB, RP2

 

1. C

kab.PB

Martina Kokelj

SLJ, knjižnica

6. B

 

kab. GE/ZG

Mihaela Kosmač

MAT, FI, OPB

 

 

kab. TIT/PB

Alenka Košak Mencin

RAP

3. C

3. A

kab.I. triada

Ana Bokalič

OPB, TJA

 

 

kab PB

Janja Križaj

ZGO, OPB, DSP

 

8. B

kab. PB

Joži Krvina

MAT

6. A

 

MAT 1

Lidija Lenarčič

RAP, GUM

4. B

4. A

kab.4.,5.r.

Katja Mišič

ŠPO, OPB, ŠSP

 

7. A

kab.4.,5.r.

Jelena Mivšek

RAP

3. B

3. C

kab.I. triada

Mitja Močilar

BIO, KEM, NAR, OPB

8. B

 

kab. BIO/KEM

Bojana Petrovčič

RAP

4. A

4. C

kab.4.,5.r.

Branko Pongrac

FIZ, TIT, FVZ, OGL, RVT

 

6. B

FIZ/RAČ

David Pirnat

LUM, OPB, LS

 

9. A

kab. LUM/GUM

Karmen Slana

BIO, NAR, KEM, KIG

9. C

 

kab. BIO/KEM

Saša Stošič

TJA

 

 

kab. SLJ/TJA

Sonja Strgar

MAT, ŠHO

8. A

 

MAT 2

Darja Šega

GOS, NAR

 

6. C

kab. GOS

Peter Purg

TIT, MME, ROM, rač

6. C

 

FIZ/RAČ

Evelin Škof

RAP

1. A

 

kab.I. triada

Lea Tori

NI, OPB

 

 

kab. GE/ZG

Petra Vogrinc

VP, OPB, laborant

 

9. C

kab. GOS

Tanja Vojska

GEO, DKE, VE

9. A

 

kab. GE/ZG

Maja Zalokar

RAP

2. C

 

kab.I. triada

Maja Zobec

pomočnica, MAT

 

 

pisarna

Urška Zamejc

RAP, OPZ

2. B

 

kab.I. triada

Simona Zrinski Trajkovski

TJA

7. B

 

kab. SLJ/TJA

Tanja Zupan

RAP

4. C

4. B

kab.4.,5.r.

.

Učiteljice za dodatno strokovno pomoč so:

Jana Martinšek, Jana Mesec, Saša Medved, Hermina Ortar, Kira Lončar, Jasmina Šebenik, Nina Koritnik, Izabela Bastar in Janja Križaj

(Skupno 14.560 obiskov, današnjih obiskov 1)