Pomembni podatki

KONTAKTI

  Ravnateljica: Darja Guzelj  darja.guzelj1@guest.arnes.si
  Pomočnica ravnateljice: Maja Zobec  maja.radosek@guest.arnes.si
  Elektronski naslov: os.ams-Vrhnika@guest.arnes.si  
  Spletna stran: http://www.osams.si/  
  Telefon šole: 01 755 80 51  
       
  Podaljšano bivanje: 031 238 454  
  Trans. račun šole: 01340-6030723780  
  Davčna številka šole: ID 60066792  
  Matična številka šole: 1534980000  
  Zobna ambulanta: Marija Ogrin, dr. stom., tel.: 750 24 92  
  Ustanovitelj: Občina Vrhnika  
  Pomočnica ravnateljice: Maja Zobec, tel.: 755 80 53  
  Tajnica VIZ: Tanja Žitko, tel.: 755 80 51  tanja.zitko@guest.arnes.si
  Računovodkinja: Sonja Tomažič, tel.: 755 80 54  sonja.tomazic@guest.arnes.si
  Knjižničarka:

Vesna Jereb

Martina Kokelj

tel.: 755 80 60

 vesna.jereb1@guest.arnes.si
  Svetovalna delavka: Mateja Oblak, tel.: 755 80 57  mateja.plut@guest.arnes.si
  Vodja šolske prehrane: Petra Vogrinc, tel.: 755 80 58  prehrana.ams@gmail.com
  Računalnikar: Peter Purg, tel.: 755 80 51  peter.purg@guest.arnes.si
  Zbornica: 755 80 55  
  Ekonom, vzdrževalec: Blaž Merlak, tel.: 755 80 56,  
  Vodja kuhinje, kuhar: Nejc Brezovar, tel.: 755 80 58  
  Kuharica: Katja Kosec, Jure Glavač  
  Pomočnica kuharja: Samira Duraković, Mateja Samotorčan, Katarina Kršinar  
  Čistilki (dopoldne): Mateja Kavčič, Slavica Jelić  
  Čistilke (popoldne): Mira Topić, Damjana Kovač, , Nevenka Pelko, Karmen Žižek, Vesna Vrbančič  

 

POUK

Predura 1. ura 2. ura

Odmor

(malica)

3. ura

Odmor

(aktivnosti)

4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

7.30

8.15

8.20

9.05

9.10

9.55

9.55

10.15

10.15

11.00

11.00

11.15

11.15

12.00

12.05

12.50

12.55

13.40

13.45

14.30

 

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalna obdobja

1. ocenjevalno obdobje

1. 9. 2021 do 31. 1. 2022

2. ocenjevalno obdobje – 9. r.

1. 2. 2022 do 15. 6. 2022

2. ocenjevalno obdobje – 1. do 8. r.

1. 2. 2022 do 24. 6. 2022

PREDMETNIK

                 Razred

   Predmet

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik   2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba       2 3        
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Geografija           1 2 1,5 2
Zgodovina           1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika             1 1  
Naravoslovje in tehnika       3 3        
Naravoslovje           2 3    
Fizika               2 2
Kemija               2 2
Biologija               1,5 2
Tehnika in tehnologija           2 1 1  
Gospodinjstvo         1 1,5      
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet             2 2 2
Neobvezni izbirni pr. 2     1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dopolnilni/dodatni 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32
     Št. ur tedensko 20 23 24 24 26 26 28,5 29 29
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

POMEMBNI DATUMI IN POČITNICE 2021/22

Datum

 

1. 9. 2021

začetek pouka

8. 9. 2021

evakuacija in CZ

25. 10. 2021 – 1. 11. 2021

jesenske počitnice s prazniki

25. 11. 2021

Slomškov sejem

bazar koncert

25. 12. 2021 – 2. 1. 2022

novoletne počitnice s prazniki

7. 2. 2022

8. 2. 2022

pouka prost dan

slovenski kulturni praznik

11. in 12. 2. 2022

informativni dnevi v srednjih šolah

21. 2. 2022 − 25. 2. 2022

zimske počitnice

18. 4. 2022

velikonočni ponedeljek

27. 4. 2022 – 2. 5. 2022

prvomajske počitnice s prazniki

4. 5. 2022

NPZ iz SLJ − 6. in 9. r.

6. 5. 2022

NPZ iz MAT −6. in 9. r.

10. 5. 2022

NPZ iz 3. pred.− 9. r. in TJA − 6. r.

15. 6. 2022

zaključek pouka za učence 9. r.

24. 6. 2022

zaključek pouka od 1. do 8. r.

16. 6. − 29. 6. 2022 (1. rok)

9. r. − popravni, predmetni, razredni izpiti

27. 6. − 8. 7. 2022 (1. rok)

ostali − popravni, predmetni, razredni rararazredni izpiti

18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok)

VSI – popravni, predmetni, razredni rrazrednirazrednirazredni izpiti

3. 5. − 15. (24.) 6. 2022 (1. rok)

izobraževanje na domu

18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok)

VSI – izobraževanje na domu rrazrednirazrednirazredni izpiti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/2022

V šolskem letu 2021/22 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:

Učitelj

Razred

Predmet

David Pirnat

 

7. r., 8.r. in 9. r.

Likovno snovanje I, II in III

Lea Tori

 

7. r., 8.r. in 9. r.

Nemščina 1, 2 in 3

Urša Govekar

 

7. r., 8.r. in 9. r.

Španščina 1, 2 in 3

Metka Grebenc

 

7. r.

Šport za sprostitev

Metka Grebenc

 

7. r.

Ples

Darja Šega

 

7. r.

Sodobna priprava hrane

Vesna Jurač

 

7. r. – 8. r.

Šolsko novinarstvo

Mihaela Kosmač

 

7. r. – 9. r.

Čebelarstvo

Sonja Strgar

 

7. r. – 9. r.

Šahovske osnove

Branko Pongrac

 

7. r. – 9. r.

Filmska vzgoja

Matjaž Bajec

8. r.

Šport za zdravje

Karmen Slana

8. r.

Poskusi v kemiji

Peter Purg

 

8. r.

Multimedija

Branko Pongrac

 

8. r. – 9. r.

Robotika v tehniki

Sonja Strgar

 

8. r. – 9. r.

Šahovsko  kombiniranje

Matjaž Bajec

 

9. r.

Izbrani šport – odbojka

Tadej de Gleria

 

9. r.

Izbrani šport – košarka

Tanja Vojska

 

9. r.

Verstva in etika III

Ranka Keser

 

9. r.

Retorika

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 21 – 22

Učitelj

Razred

Predmet

Peter Purg

 

4. r. – 6. r.

Tehnika – NTE

Lea Tori

 

4. r. – 6. r.

Nemščina – N2N

Peter Purg

 

4. r. – 6. r.

Računalništvo – NRA

Katja Mišič, Tadej de Gleria

4. r. – 6. r.

Šport – NŠP

Petra Žitko

 

5. r. in 6. r.

Gledališče – NUM

Lidija Lenarčič

 

4. r.

Likovno – NUM

RODITELJSKI SESTANKI 21 – 22

Uvodni roditeljski sestanek za starše učencev posameznega razreda bo na šoli po spodnjem razporedu. Prosim, če upoštevate priporočila NIJZ.

1. r.

8. r.

4. r.

9. r.

2. r.

3. r.

7. r.

5. r.

6. r.

30. 8.

 

18.00

18.15

18.30

6. 9.

 

17.00

17.15

17.30

6. 9.

 

17.45

18.00

18.15

7. 9.

 

17.00

17.15

 

7. 9.

 

17.30

17.45

18.00

8. 9.

 

17.00

17.15

17.30

8. 9.

 

17.45

18.00

18.15

9. 9.

 

17.00

17.15

17.30

9. 9.

 

17.45

18.00

18.15

 

SKUPNE GOVORILNE URE 2021/2022

Vsak strokovni delavec ima enkrat na teden v svojem urniku tudi pogovorno uro za učence, za starše pa dopoldansko govorilno uro. V tem času se dogovorite za govorilno uro po telefonu za vašega otroka. Če ne gre drugače, se z učiteljem po elektronski pošti dogovorite za ustrezen termin.

Če se bo epidemiološka slika izboljšala, bodo za starše skupne govorilne ure od oktobra do maja drugi delovni ponedeljek v mesecu in sicer od 16.30 do 18.00 oziroma po dogovoru. O tem vas bomo obvestili.

11. 10.       2021

15. 11. 2021

13. 12. 2021

10. 1. 2022

14. 2. 2022

14. 3. 2022

11. 4. 2022

16. 5. 2022

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

učiteljpredmetdan v tednuoddoprostor
Ana Ahlin JanšaRAP 1. Asreda12.0512.50kab.I. triada
Matjaž BajecJV, ŠPO, IŠPO, ŠZZtorek10.1511.00kab. ŠPO
Izabela BastarOPB, DSPtorek12.0512.50kab. GUM
Mateja ČadežJV, OPB, RP2četrtek12.0512.50kab.I. triada
Darija ČičaRAP 2. Btorek9.109.55kab.I. triada
Tadej De GleriaOPB, ŠPO, NSP, IŠPKtorek9.109.55kab. ŠPO
Martina FajdigaRAP 5. Bponedeljek9.109.55kab.4.,5.r.
Alenka Gabrovšek NikšičTJAtorek10.1511.00kab. GOS
Lovro GantarRAP 3. Apetek9.109.55kab.I. triada
Mateja GlušičRAP 5. Cponedeljek9.109.55kab.4.,5.r.
Polona GodecRP2, JV, OPBsreda12.0512.50kab. PB
Urša GovekarZGO, ŠIsreda10.1511.00kab. GE/ZG
Helena GrbacGUM, MPZponedeljek10.1511.00kab. GUM
Metka GrebencŠPO, ŠSP, PLEsreda10.1511.00kab. ŠPO
Tamara JerinaRAP 2. C, OPZčetrtek9.109.55kab.I. triada
Vesna JuračSLJ, ŠNOčetrtek 10.1511.00kab. SLJ/TJA
Anja KalinRAP TJA, TIT, OPBsreda11.1512.00kab.4.,5.r.
Mojca KersničRAP 5. Apetek11.1512.00kab.4.,5.r.
Ranka KeserSLJponedeljek9.109.55kab. SLJ/TJA
Mirjana KogovšekJV, OPB, RP2sreda12.0512.50kab.PB
Martina KokeljSLJ, knjižnicatorek9.109.55knjižnica
Mihaela KosmačMAT, FI, OPBčetrtek11.1512.00kab. MAT/FI
Alenka Košak MencinRAP 3. Cčetrtek8.209.05kab.I. triada
Janja KrižajZGO, OPB, DSPponedeljek10.1511.00kab. PB
Eda KrižnarOPB, DSPsreda12.0512.50kab. PB
Lidija LenarčičRAP 4. B, OPZ, NUMčetrtek11.1512.00kab.4.,5.r.
Katja MišičŠPO, OPB, ŠSPsreda12.0512.50kab.4.,5.r.
Jelena MivšekRAP 3.Bpetek10.1511.00kab.I. triada
Mitja MočilarBIO, KEM, NAR, OPBpetek10.1511.00kab. BIO/KEM
Sabina OvenMATponedeljek10.1511.00kab. MAT/FI
Bojana PetrovčičRAP 4. Csreda10.1511.00kab.4.,5.r.
Branko PongracFIZ, TIT, FVZ, RVTpetek10.1511.00FIZ/RAČ
David PirnatLUM, OPB, LSčetrtek10.1511.00kab. LUM/GUM
Karmen SlanaBIO, NAR, KEM, POKtorek11.1512.00kab. BIO/KEM
Saša StošičTJAponedeljek10.1511.00kab. SLJ/TJA
Sonja StrgarMAT, ŠHO, ŠHKčetrtek9.109.55kab. MAT/FI
Darja ŠegaGOS, NARpetek11.1512.00kab. GOS
Peter PurgTIT, MME, ROM, rač.torek10.1511.00kab. TIT
Evelin ŠkofRAP 2. Atorek10.1511.00kab.I. triada
Lea ToriNI, OPBčetrtek11.1512.00kab. GE/ZG
Maruša Trošt ŠircaSLJ, OPBtorek11.1512.00kab. GE/ZG
Petra VogrincOPB, VP, laborantsreda10.1511.00kab. GOS
Tanja VojskaGEO, DKE, VEtorek7.308.15kab. GE/ZG
Maja ZalokarRAP 2. Csreda10.1511.00kab.I. triada
Maja Zobecpomočnica, MATčetrtek 8.209.05pisarna
Urška ZamejcRAP 1. B, OPZčetrtek12.0512.50kab.I. triada
Simona Zrinski TrajkovskiTJAsreda9.109.55kab. SLJ/TJA
Tanja ZupanRAP 4. Atorek9.109.55kab.4.,5.r.
Petra ŽitkoRAP TJA, NUMsreda8.209.05kab.4.,5.r.

POGOVORNE URE ZA UČENCE

 6. ura7. ura
PONEDELJEKHelena Grbac (LUM) Maja Zobec (pisarna) Alenka G. Nikšič (kab.) Branko Pongrac (kab.) Mihaela Kosmač (kab.) Ranka Keser (kab.)Katja Mišič (SL1) Peter Purg (kab.)
TOREKSonja Strgar (kab.) Simona Z.Trajkovski (kab.)  Matjaž Bajec (SL1.) Janja Križaj (kab.)Maruša Trošt Širca (SL1)
SREDAVesna Jurač (SL1) Martina Kokelj (knj.)   Mitja Močilar (kab.) – teden BSabina Oven (kab.)  
ČETRTEKTanja Vojska (kab.)  Metka Grebenc (kab.) Saša Stošič (SL1) Karmen Slana (kab.)Tadej de Gleria (kab.)
PETEKUrša Govekar (kab.) 

David Pirnat, Darja Šega, Lea Tori po dogovoru.

(Skupno 18.858 obiskov, današnjih obiskov 12)