Tekmovanja

Datum Kraj Vodja tekmovanja Vrsta tekmovanja
24.9.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika

Joži Krvina,

Jelena Mivšek,

Lidija Lenarčič

Šolsko tekmovanje iz Logike
17.10.2020 OŠ Log Dragomer Državno tekmovanje iz Logike
21. 10. 2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Mitja Močilar Šolsko tekmovanje iz biologije – Proteusovo priznanje
4. 12. 2020 Državno tekmovanje iz biologije – Proteusovo priznanje
19.10.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Simona Zrinski Trajkovski Šolsko tekmovanje iz angleščine – 8.razred
23.11.2020 Državno tekmovanje iz angleščine – 8.razred
12.11.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Saša Stošič Šolsko tekmovanje iz angleščine – 9.razred
20.1.2021 Regijsko tekmovanje iz angleščine – 9.razred
16.3.2021 Državno tekmovanje iz angleščine – 9.razred
26.11.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Lea Tori Šolsko tekmovanje iz nemščine
23.3.2021 Državno tekmovanje iz nemščine
17.11.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika

Martina Kokelj,

Mojca Kersnič

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje –

2. in 3. triada

14.1.2021 Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
13.3.2021 Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
18.1.2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Karmen Slana Šolsko tekmovanje iz kemije – Preglovo priznanje
27.3.2021 Državno tekmovanje iz kemije – Preglovo priznanje
8.12.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Urša Govekar Šolsko tekmovanje iz zgodovine
2.2.2021 Regijsko tekmovanje iz zgodovine
20.3.2021 Državno tekmovanje iz zgodovine
3.2.2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Branko Pongrac Šolsko tekmovanje iz fizike – Stefanovo priznanje
26.3.2021 Regijsko tekmovanje  iz fizike – Štefanovo priznanje
8.5.2021 Državno tekmovanje iz fizike – Stefanovo priznanje
18.3.2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika

Sonja Strgar,

Jelena Mivšek,

Martina Fajdiga

Šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje
17.4.2021 Državno tekmovanje za Vegovo priznanje
24.11.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Tanja Vojska Šolsko tekmovanje iz geografije
26.1.2021 Regijsko tekmovanje iz geografije
16.4.2021 Državno tekmovanje iz geografije
Datum Kraj Vodja tekmovanja Vrsta tekmovanja
3.12.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Branko Pongrac Šolsko tekmovanje iz astronomije
9.1.2021 Državno tekmovanje iz astronomije
16.-20.11.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Peter Purg Šolsko tekmovanje Bober – računalništvo
16.1.2021 Državno tekmovanje Bober- računalništvo
10.3.2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika

Martina Kokelj,

Mateja Glušič

Šolsko tekmovanje za Veselo šolo (4.-9. razred)
14.4.2021 Državno tekmovanje za Veselo Šolo
april, 2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Matjaž Bajec Šolsko tekmovanje “Kaj veš o prometu?”
OŠ Ivan Cankar Vrhnika Občinsko tekmovanje “Kaj veš o prometu?”
maj, 2021 Državno tekmovanje  “Kaj veš o prometu?”
februar, 2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Darja Šega EKO kviz
16.10.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Darja Šega Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
21.11.2020 Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
marec, 2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Urša Govekar Regijsko tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava
april, 2021 Državno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava
2. 4. 2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Peter Purg Tekmovanje iz tehnike
3.2.2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika

Tamara Jerina,

Tanja Zupan,

Mitja Močilar

Šolsko tekmovanje naravoslovna Kresnička
OŠ A. M. Slomška Vrhnika Peter Purg Šolsko tekmovanje Pišek
Državno tekmovanje Pišek
6.11.2020 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Sonja Strgar Šolsko tekmovanje Matemček
20.11.2020 Državno tekmovanje Matemček
7.5.2021 OŠ A. M. Slomška Vrhnika Sonja Strgar Šolsko tekmovanje Logična pošast
21.5.2021 Državno tekmovanje Logična pošast

(Skupno 810 obiskov, današnjih obiskov 1)