Skoči na glavno vsebino

NA – MA POTI

(NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Zavod RS za šolstvo je prijavitelj projekta in koordinator konzorcija partnerjev na javnem razpisu »Razvoj in udejanjenje inovativnih učnih okolji in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« za SKLOP 2: »Naravoslovna in matematična  pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.« Projekt sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport.

OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika je bila povabljena k sodelovanju v projektu kot eden izmed konzorcijskih partnerjev in bo v tem projektu sodelovala, kot razvojni VIZ (Vzgojno izobraževalni zavod). V projekt je vključen od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2022.

Cilj NA-MA POTI:

  • Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske,…) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Razvojna tima za naravoslovno pismenost in za matematično pismenost bosta delovala na naslednjih delovnih področjih:

  1. kritično mišljenje
  2. odnos do naravoslovja in matematike
  3. reševanje avtentičnih problemov
  4. sodelovalno timsko delo
  5. učno podporno okolje

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

vodja projekta na OŠ Anton Martin Slomšek Vrhnika, Darja Šega

 

 

(Skupno 1.006 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost