Skoči na glavno vsebino

Obvestilo

Spoštovani starši,

s torkom, 26. 1. 2021, je vlada odločila, se prične postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 na področju vzgoje in izobraževanja. Najprej se bodo v šolo vrnili učenci I. triade. Veselim se ponovnega živ-žava v naši šoli.

Učenke in učenci od. 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo.

Učenci bodo samo v svojem oddelku ves čas bivanja v šoli in se med seboj ne bodo združevali. Starši učencev, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo obiskovati pouka v šoli, prosim, da zdravniško opravičilo posredujete razredničarki.

V času omejitev lahko zagotovimo jutranje varstvo le za učence 1. razreda, podaljšano bivanje in prehrano omogočimo pa tistim učencem, ki ste jih starši prijavili razredničarki preko vprašalnika v mesecu decembru. Spremembe javite razredniku.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi si moramo pri vhodu razkužiti roke, pri vstopu v učilnico pa temeljito umiti le te. Nošenje mask v skupnih prostorih je obvezna za vse.

VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI

V šolo se vključi le zdrave otroke.

 • JUTRANJE VARSTVO (samo 1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.20 do začetka pouka. Prevzem otroka bo ob določeni uri pred šolo. Jutranjega dežurstva za ostale učence žal ne moremo zagotoviti.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.30 ure za 1. razred in do 16.10 za ostale učence. Skupine se ne združujejo. Prevzem otroka bo ob določeni uri pred šolo.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in ostali učenci)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje v spremstvu staršev, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zadrževanje v skupinah ni dovoljeno. Vozači morate sedeti na avtobusu »cik-cak« in nositi masko.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana za vse učence, tudi za tiste, ki se šolajo od doma, zato se na prehrano prijavite na e-naslov ceruenan.nzf@tznvy.pbz in sicer najkasneje do ponedeljka, 25. 1. 2021, do 8. ure. Na podlagi pridobljenih informacij bomo organizirali prevzem kosila pri stranskem vhodu v kuhinjo od 11.45 do 12.15 ure in sicer v dostavni plastični posodi, ki vam jo bomo zaračunali na položnici (0,18€/obrok).

 OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 26. 1. 2021 DALJE

 1. Vstopanje in izstopanje iz šole bo pod nadzorom, v varnostni razdalji in dovoljeno le učencem ter zaposlenim.
 2. Obvezno je razkuževanje in umivanje rok ter spoštovanje higiene kašlja.
 3. Obvezna je uporaba mask v skupnih prostorih šole za vse učence.
 4. Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih.
 5. V vseh prostorih je potrebno vzdrževati varnostno razdalji kot jih dopuščajo okoliščine (v sedečem položaju priporočeno 1.5 m, v gibanju priporočeno 2 m).
 6. Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole v času uporabe redno zračimo, vsaj vsako šolsko uro.
 7. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvaja le znotraj matičnega oddelka.
 8. Šola organizira šolsko prehrano za učenke/učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole, in zagotavlja topli obrok za vse učenke/učence od 4. do vključno 9. razreda.
 9. Učenci bodo veliko športno aktivni in se gibali zunaj, zato naj imajo dovolj toplih oblačil (medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora,..).
 10. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši učitelji, bomo prilagodili, če bodo okoliščine dopuščale.
 11. Organi šole (učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole…) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo.

Hvala za vaše sodelovanje in spoštovanje pravil, saj bomo le tako lahko ostali čim dlje v šoli.

Darja Guzelj, ravnateljica

(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost