Odjava prehrane

V primeru učenčeve odsotnosti starši pravočasno odjavimo prehrano, in sicer v času od 7. do 10. ure za naslednji dan. TUKAJ 

Učenci se lahko naročijo na malico, kosilo in na popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok. Učencem z zdravstvenimi težavami, ob predložitvi zdravniškega potrdila na predpisanem obrazcu, ki ga izda pediater po navodilih specialista, nudimo tudi ustrezno dietno prehrano. Prehrano starši plačujejo preko položnic oz. trajnikov.

Obrazca: PRIJAVA na šolsko prehrano in PREKLIC prehrane.

Vse podrobnosti glede prehrane so zapisane v Zakonu o šolski prehrani in v Pravilih o šolski prehrani.

Čas izdajanja obrokov:

  •  ob 9.10 − malica za učence 1. razreda
  • od 9.55 do 10.15 − malica za ostale razrede
  • od 12.00 do 14.45 − kosilo
  • ob 15.00 − popoldanska malica
  • Vsak dan od 8.00 ure dalje je učencem v jedilnici na razpolago kruh ali sadje.

Vsak učenec, ki je redno prijavljen na šolsko prehrano, dobi kartico, s katero se bo identificiral pri kosilu. Prva izkaznica je brezplačna, če pa jo učenec izgubi, mora zanjo plačati 4 evre (obračunano na položnici). Učenci, ki se bodo izjemoma naročili na kosilo, naj se naročijo nanj en dan prej v tajništvu šole oziroma v kuhinji do 8. ure. Tako prijavljeno kosilo se bo obračunalo po višji ceni.

Polno ceno malice določi minister in je za šolsko leto 2022/23 0,90 evrov.

Ceno ostale šolske prehrane na predlog vodje šolske prehrane, potrdi Svet šole, trenutno pa znaša: kosilo za učence od 1. do 4. razreda 2,40 evra, od 5. do 9. razreda 2,80 evrov. Cena za enkratna naročila kosil je višja in znaša za učence od 1. do 4. razreda 2,70 evrov, za učence od 5. do 9. razreda pa 3,20 evrov. Cena popoldanske malice je enotna in znaša 0,98 evrov.

Upravičenost do subvencije se ugotavlja na osnovi uvrstitve v dohodkovni razred, kar je razvidno iz veljavne odločbe o otroškem dodatku. Za veljavno odločbo o otroških dodatkih poskrbite starši ali skrbniki.

Ostale informacije v povezavi s prehrano urejate na naslovu prehrana.ams@gmail.com, gospa Petra Vogrinc.

(Skupno 11.500 obiskov, današnjih obiskov 2)