Skoči na glavno vsebino

Obvestilo

Spoštovani starši in zaposleni, dragi učenci.

Minilo bo tri tedne od kar so se v šolo vrnili učenci I. triade. Pri tem naj omenim, da so učenci zelo veseli, da so v šoli, enako velja tudi za vse zaposlene. Potrudili se bomo, da tako tudi ostane.

Od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje bodo s poukom v šoli pričeli tudi učenci od 4. do 9. razreda.

Pouk bo potekal le v matičnem oddelku in se med seboj ne bodo združevali. Starši učencev, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo obiskovati pouka v šoli, prosim, da zdravniško opravičilo posredujete razredničarki.

V času omejitev lahko omogočimo le varstvo vozačev  in prehrano na katero se morate naročiti (glej spodaj).

Poudariti je potrebno, da v šolo lahko prihajajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi si moramo pri vhodu razkužiti ali umiti roke, pri vstopu v učilnico pa temeljito umiti le te. Nošenje mask je v skupnih prostorih šole obvezna za vse.

VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI

V šolo se vključi le zdrave otroke.

 • VARSTVO VOZAČEV

Učenci naj pridejo v šolo z zadnjim avtobusom. Ob prihodu, skozi glavni vhod, naj se preobujejo in odidejo v matično učilnico. Prav tako počakajo v učilnici ob končanju pouka. Učitelj jih pospremi k izhodu ali na kosilo.

 • PODALJŠANO BIVANJE (samo 1., 2. in 3. razred)

Zaradi kadrovske stiske in ohranjanja »varnega mehurčka«, ne moremo izvajati podaljšanega bivanja za učence 4. in 5. razreda. Lahko zagotovimo le kratko varstvo, kjer bodo učenci pomešani iz različnih razredov in bodo morali ves čas nositi masko. Svojega otroka prijavite razredniku do petka do 18. ure. Hvala, ker nas razumete.

 • OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

se bodo do nadaljnjega izvajali na daljavo oziroma v živo, če so v skupini učenci le iz enega razreda, ali izmenično, za učence vsakega razred. Učenci bodo o načinu seznanjeni.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (glej spodaj)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Zadrževanje v skupinah ni dovoljeno. Vozači morate na avtobusu nositi masko.

 • ŠPORT

Se bo izvajal znotraj »varnega mehurčka«, kar pomeni, da bodo fantje in dekleta lahko združeni tudi v višjih razredih.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana za vse učence. Na kosilo prijavite svojega otroka na e-naslov ceruenan.nzf@tznvy.pbz in sicer najkasneje do petka, 12. 2. 2021, do 18. ure. Za zunanje odjemalce bo prevzem kosila pri stranskem vhodu v kuhinjo od 11.45 do 12.15 ure in sicer v dostavni plastični posodi, ki vam jo bomo zaračunali na položnici (0,18€/obrok).

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 15. 2. 2021 DALJE

 1. Vstopanje in izstopanje iz šole bo pod nadzorom, v varnostni razdalji in dovoljeno le učencem ter zaposlenim.
  • 1. razred garderoba
  • 2. razred avla in čevlje pred razred pod klopco
  • 3. razred vhod s strani pred razredom (čevlje pod klopco)
  • 4. in 5. razred vhod po požarnih stopnicah in čevlje pred razred pod klopco
  • od 6.  do 9. razreda vstop skozi glavni vhod, čevlje oddate v garderobi
 2. Obvezno je razkuževanje in umivanje rok ter spoštovanje higiene kašlja in kihanja.
 3. Obvezna je uporaba mask v skupnih prostorih šole za vse učence.
 4. Izvajanje pouka bo potekalo v matičnih oddelkih.
 5. V vseh prostorih je potrebno vzdrževati varnostno razdalji kot jih dopuščajo okoliščine (v sedečem položaju priporočeno 1.5 m, v gibanju priporočeno 2 m).
 6. Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole v času uporabe bomo redno zračili, vsaj vsako šolsko uro in razkuževali.
 7. Obvezni in razširjeni program OŠ se bo izvajal le znotraj matičnega oddelka.
  • Pouk v manjših učnih skupinah za 9. razrede se do nadaljnjega ne izvaja.
  • Vozači bodo ločeni. Na pouk čakajo v učilnici.
  • Izbirni predmeti bodo potekali izmenično na daljavo ali v »živo« glede na skupino.
  • Interesne dejavnosti se bodo lahko izvajale le z učitelji šole in znotraj enega oddelka.
 8. Malica bo potekala za vse učence v matični učilnici, prav tako kosilo od 1. do 3. razreda. Za ostale učence bo kosilo potekalo v jedilnici po natančnem razporedu sedenja znotraj »mehurčka«. Vsi pazijo na varnostno razdaljo.
 9. Učenci bodo veliko športno aktivni in se gibali zunaj, zato naj imajo dovolj toplih oblačil, ki jih imajo v razredu (medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora,..).
 10. Organi šole (učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole…) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo.

Spoštovani starši, vabimo vas tudi na predavanje Šola za starše https://www.facebook.com/pozitivnapsihologijazaboljsezivljenje/videos/1486833741655501

Hvala, ker nam zaupate. Ostanite zdravi.

Darja Guzelj, ravnateljica

(Skupno 252 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost