OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Skupaj zmoremo in znamo

TIT fantje 22. 5.

Kot vidim je motivacija za delo padla. Slaba tretina vas je naredila vaje iz elektrike, zato ostaja naloga enaka, kot prejšnji teden. V učilnici sestavite električni krog in raziščimo IN vezje in ALI vezje....

Slovenščina, 7. a (24. prispevek), za 22. 5.

Sedmošolci, pozdravljeni! Ponovite, kaj je zaimek, kaj poimenuje, kdaj ga uporabljamo in kaj mu določamo. Kateri zaimek smo obravnavali v lanskem šolskem letu? Katere oblike poznamo pri osebnem zaimku? Lansko leto ste izdelali kartončke...

DOP POUK MAT, 22. 5. 2020

Učenci, pozdravljeni. Pri dopolnilnem pouku bomo ta teden utrjevali znanje. O trikotnikih – https://eucbeniki.sio.si/matematika7/688/index.html (od str. 306 – 323) O ulomkih – https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_6_9.html (izberite sklop Ulomki) Na mail sonja.strgar@guest.arnes.si mi pošljite povratno informacijo, kako je šlo!...

petek, 22. 5. 2020

Pozdravljeni! Naj bo petek lep začetek konca tedna. 22_5_petek Bodite dobre volje in lep pozdrav učiteljica Tanja

Fizika 22.5.

Za utrjevanje rešimo naloge iz delovnega zvezka stran 165, 166 / naloge 1, 3, 5, 6.

Slovenščina (2. skupina), 22. 5.

Pozdravljeni, prejšnjo uro smo obravnavali pesem Orion. V pesmi je tudi verz Čez tisoč let, ko naju več ne bo … Danes je vaša naloga, da napišete kratko razmišljanje na ta naslov, kaj bo...

Neobvezni izbirni predmet tehnika

Pozdravljeni, sedaj, ko so škatle za tehniko na varnem doma, ste verjetno ponovno pogledali vanjo in se spomnili, kaj vse bi še lahko naredili, če bi bili v šoli. Nekateri imate to možnost, da...

Petek, 22. 5. 2020

Dragi moji!   Pa smo uspeli. Na našem korona – teku smo prišli do postanka na koncu devetega tedna. Bravo, mi! Čas je, da se nadihamo, se spočijemo in si naberemo novih moči za...