Avtor: Maja Zobec

Vpogled v NPZ

Državni izpitni center bo v skladu s koledarjem učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem omogočil vpogled v ovrednotene preizkuse. Dostop bo možen preko spletne strani, potrebovali pa boste učenčevo NPZ šifro (učenci...

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

Dragi učenci, spoštovani starši in ostali, ki nam pomagate! Pred nami je še zadnja zbiralna akcija v tem šolskem letu. Pred šolo bomo postavili zabojnik, v katerega lahko pripeljete papir.Sredstva od zbranega papirja bomo...

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

Pomlad je tu. Gotovo se vam je zopet nabralo dovolj papirja, da izpeljemo zbiralno akcijo. Papir pripeljete pred šolo.Zaradi posebnih okoliščin učenci ne bodo tehtali in zlagali papirja. To boste tako kot v jesenski...

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

V zadnji zbiralni akciji smo zbrali 11 ton starega papirja. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Maja Zobec, pomočnica ravnateljice

MAT – 8.r. – 2.skup. – 23.4.2020

Danes bomo utrjevali poglavje OBSEGI IN PLOŠČINE. V DZ rešite naloge na str. 45 – 48/ 3, 4, 8, 13-16, 19. Pri računskih nalogah so obvezne formule in računi. Pomoč vam je na razpolago...