OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Skupaj zmoremo in znamo

Slovenščina, 2. 6.

Pozdravljeni, še zadnjič vam pošiljam navodila za delo preko spleta. Jutri se že srečamo v šoli. Komaj čakam in se veselim, da vas zopet vidim. Delovni zvezek odpri na strani 139, kjer imaš kulturni...

MATEMATIKA 8r  PONEDELJEK  MUS1 IN MUS4

NASLOV:  ŠTEVILO PI IN OBSEG KROGA     Navodilo ZA DELO: 1)     Ponovi  formulo za izračun obsega kroga o = 2•π•r 2)     V matematični karo zvezek zapiši naslov: Računske naloge z obsegom kroga 3)     Prepiši v zvezek formulo za izračun polmera...

GEO, 6. A in 6. B; torek, 2. 6.

Pozdravljeni, učenci! Danes boste v učbeniku na str. 28-31 prebrali učno snov in rešili delovna lista na spodnjih povezavah. del. list GIBANJE ZEMLJE Prilagam tudi rešitve delovnih listov, da boste po reševanju lahko odpravili...

RU, 6. A; ponedeljek, 1. 6.

Razmislite o tem, kako bi letošnje šolsko leto predstavili staršem na zaključnem roditeljskem sestanku ob koncu šolskega leta. Svoje predloge, ki naj bodo čim bolj izvirni in zanimivi, zapišite v zvezek za slovenščino.

SLJ, 6. A; ponedeljek, 1. 6.

NEDOLOČNIK, NAMENILNIK V zvezek (jezik/slovnica) napiši naslov NEDEOLOČNIK in prepiši definicijo iz vseh treh okvirčkov SDZ, str. 69. in reši naloge na str. 67-70 (do naslova naslednjega poglavja). V sredo pa ne pozabite prinesti...

Šport – 6.b dekleta, ponedeljek, 1.6.2020

Pozdravljena dekleta. Še zadnjič vam pišem, naslednjič se že vidimo. Jaz se tega že veselim. Naloge za danes so: bodi aktivna, naredi nekaj zase naredi vaje za ŠV karton naredi dnevnik dela Vaše naloge...

Šport – 7.b dekleta, ponedeljek, 1.6.2020

Pozdravljena dekleta. Še zadnjič vam pišem, naslednjič se že vidimo. Jaz se tega že veselim. Naloge za danes so: bodi aktivna, naredi nekaj zase deljaj nalogo za ocenjevanje Hvala, od nekaterih sem že dobila...